Bilet-1 (196) eded sualdan ibaretdir.

Size bu veziyyetde ötmeye icaze verilirmi?
Gösterilen yerlerin hansında dayanmağa icaze verilir?
Gösterilen yerde avtomobilin durmasına icaze verilirmi?
Siz sola dönmek isteyirsiniz . Bu halda ne etmelisiniz?
Siz sağa döneceyiniz halda ne etmelisiniz?
Siz hereketi düzüne davam etdirmek isteyirsiniz, kime yol vermelisiniz?
Hansı halda yüklerin daşınması qadağandır?
Sükan idare mexanizminde lüftün cemi hansı son hedd qiymetlerine kimi olduqda yük avtomobillerinin istismarına icaze verilir?
Döngede hereketde olan avtoqatarın ve ya uzun ölçülü NV-nin arxa tekerleri hansı trayektoriya ile hereket edir?
Baldır sümüklerinin sınması zamanı şinleri nece qoymaq lazımdır?

© wap.sende.biz